Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 9. vasárnap, Gergely

Forráshiány miatt módosítani kell a költségvetést

Újbuda   |   2021, április 7 - 11:20Nyomtatóbarát változatSend by email

A járványhelyzet miatt jelenleg nincs lehetőség képviselő-testületi ülést tartani, de Újbudán továbbra is a képviselők döntései alapján születnek meg a határozatok. A korábbi hónapok gyakorlatát folytatva, márciusban is írásban kapta meg a testület az előterjesztéseket, amelyekhez módosító javaslatot fűzhettek a képviselők, és kinyilváníthatták véleményüket. Az így született eredményeket ismertette László Imre polgármester és Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző a kerület Facebook-oldalán.

László Imre polgármester bevezetőjében két témát emelt ki a huszonhat napirendi pont közül. – A legfontosabb feladat, ami most a képviselők elé került, a költségvetés módosítása volt – mondta a polgármester. – A Fővárosi Önkormányzat jelzése alapján az iparűzési adóból befolyó összegek továbbcsökkennek, a veszélyhelyzet miatt pedig újabb bevételkiesésekkel is számolnia kell a kerületi önkormányzatnak, összességében mintegy másfél milliárd forint mértékben – emelte ki László Imre. A kerület költségvetését tehát módosítani kell. A városvezető elmondta, az önkormányzat intenzív szakmai tárgyalásokat folytatott a kormány képviselőivel arról, hogy Újbuda bevételkiesései milyen ellentételezést tennének szükségessé. Fürjes Balázs államtitkár azt ígérte, hogy a kormány áprilisi ülésére továbbítja Újbuda kompenzációt szolgáló kérelmét.

A másik fő téma az iskolai körzetek átalakítása volt. – Amikor az oktatási intézmények online formában próbálják teljesíteni feladataikat, különösen fontos, hogy az önkormányzat támogassa az olyan átalakítási javaslatokat, amelyekkel mérsékelhető a hátrányos helyzetű fiatalok lemorzsolódása és szegregációja – mondta László Imre. A javaslattal a Dél-budai Tankerületi Központ fenntartásában működő néhány köznevelési intézmény átalakítását szeretné támogatni a kerület. Az átszervezés következtében több iskola lesz kijelölhető autista tanulók fogadására, amit az is indokol, hogy évről évre nő az így diagnosztizált gyermekek száma. Most ez mindössze négy iskolának a feladata, ami eddig aránytalanul növelte ezeknek a terheit.

László Imre bevezetője után Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző ismertette a testületi döntéseket. Huszonhat napirendi pontban döntött a testület márciusban, ebből öt témában egyhangú igennel. Így 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett fogadta el a testület az Újbuda közbiztonságáért elismerő cím adományozására tett javaslatot; a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség XI. kerületi hivatásos tűzoltó parancsnokság 2020. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót; az együttműködési megállapodásról szóló javaslatot, amelyet az Újbudai Judo Klub Kft.-vel kötött a kerület; a Zsombolyai Kft.-vel kapcsolatos hitelek kiváltására (amely kormány engedélyhez kötött – amennyiben megkapják az engedélyt, az önkormányzat éves szinten 74 millió forintot takaríthat meg), bankváltásra, forintosításra és futamidő meghosszabbításra tett javaslatot; a fás szárú növények védelméről szóló rendeletek módosítását, emellett a jegyzői beszámolót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

A költségvetési rendelet módosításában már nem volt teljes az egyetértés a képviselők részéről: 17 igen, 8 nem és 0 tartózkodás volt az arány. A Dél-budai Tankerületi Központ fenntartásában működő XI. kerületi általános iskolák átszervezésével kapcsolatban 24 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett született döntés. A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat első számú szakértői bizottsági tanintézményének átszervezéséről szóló határozat 17 igent kapott, 0 nem és 8 tartózkodás mellett. Ugyanilyen arányok mellett döntöttek az önkormányzat fenntartásában működő óvodák körzeteinek felülvizsgálatáról, valamint az óvodák alapító okiratának módosítása ügyében. Szociális ügyek elbírálásáról két határozat született, mindkettőnél ugyanazok voltak az arányok, 24 igen, 0 nem és 1 tartózkodás. A következő a kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatos határozat volt, ezt 17 igennel, 8 nemmel és 0 tartózkodással fogadták a képviselők. Az önkormányzati beruházásban készült pavilonok átadása az Újbuda Prizma Kft. részére tárgyú kérdéskörben két határozatban kellett dönteni. Mindkét határozatnál 24 igen, 0 nem és 1 tartózkodás volt az arány. Ezt követően a első negyedéves feladataikról számoltak be a tanácsnokok. Tizenegy beszámoló készült el, melyekben 24 igennel, 0 nemmel és 1 tartózkodással született döntés. Az utolsó napirend pont az újbudai bölcsődei intézményekben elrendelt zárás meghosszabbítása volt, itt 24 igennel, 1 nemmel és 0 tartózkodással nyilvánítottak véleményt a képviselők.

Újbuda