Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
április 3. péntek, Buda, Richárd

Mit intézhetek az önkormányzatnál, és mit a kormányablaknál?

Újbuda   |   2019, október 14 - 13:00
Nyomtatóbarát változatSend by email

Az egyes hatósági ügyek intézése 2013. január 1. óta megoszlik a kormányhivatalok és a polgármesteri hivatalok között, ezért fontos, hogy ügyintézés előtt tájékozódjunk a különböző hivataloknál intézhető ügyek köréről és az ügyfélfogadási időkről.

Az alábbiakban összegyűjtöttük az Újbuda Önkormányzatánál intézhető leggyakoribb ügytípusokat. A kormányablakok elérhetőségeiről, ügyfélfogadási időkről és az intézhető, illetve kezdeményezhető ügyek köréről a kormányablak.hu oldalon vagy a 1818 telefonszámon tájékozódhatnak részletesebben.

A kerületi polgármesteri hivatalnál intézhető ügyekkel kapcsolatban részletesebb tá­jé­koztatás elérhető a kozigazgatas.ujbuda.hu/polgarmesteri-hivatal-ugyintezes oldalon, illetve a +36/1/372-4500-ás telefon­számon kérhető felvilágosítás.

Az önkormányzat Adóügyi Osztályán az alábbi ügyekben járhat el:
• gépjárműadó
• építmény- és telekadó
• méltányossági, részletfizetési kérelmek
• egyéb kérelmek, igazolások
• adók módjára behajtandó köztartozások
• idegenforgalmi adó
• desztilláló berendezések bevallásának befogadása, ellenőrzése
• talajterhelési díj

Érdemes tudni, hogy a gépjárműadó esetében az adó megállapítása a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatok alapján hivatalból történik. Azaz a kormányhivatalnál bejelentett változások (például gépjárműeladás és -vásárlás, címváltozás, súly- és teljesítményváltozás, átminősítés) egyúttal az adóbevallás teljesítését is jelentik. Idegenforgalmi adó esetében a szállásadó kötelezett a vendégéjszaka utáni adó bevallására, iparűzési adó ügyekben pedig a főváros területén egységesen a Főpolgármesteri Hivatal jár el.

Az önkormányzat Igazgatási Osztályán az alábbi ügyekben járhat el:
• ipar- és kereskedelmi igazgatási ügyek
• anyakönyvi igazgatási ügyek
• adóérték-bizonyítvány kiállítása
• kifüggesztéssel kapcsolatos ügyek
• birtokvédelem
• hagyatéki ügyek
• talált tárgyak kezelése
• címnyilvántartási ügyek
• közigazgatási bírságolási ügyek
• állatvédelemi ügyek
• ebnyilvántartás
• zaj- és rezgésvédelmi ügyek

Az önkormányzat Építési Osztályán az alábbi ügyeket intézheti:
• építésügyi hatósági engedélyezési eljárások (építési, használatbavételi, fennmaradási engedélyezés) lefolytatása
• változás átvezetéséhez az ingatlanügyi hatóság eljárásában szükséges – épület meglétét, hiányát, szabályosságát igazoló – hatósági bizonyítványok kiállítása
• telekalakításhoz a településrendezési és helyi építésügyi követelmények vizsgálatára irányuló szakhatósági és előzetes szakhatósági eljárások lefolytatása
400 négyzetméter vagy azt meghaladó bruttó alapterületű kereskedelmi építményekkel, önálló rendeltetési egységekkel kapcsolatos rendeltetésmódosítási eljárások lefolytatása


Az alábbi, korábban az Építési Osztály által intézett ügyeket ma már a Budapest Főváros Kormányhivatala
I. Kerületi Hivatalánál (1013 Budapest, Attila út 12.) kell intézni:
• szakszerűtlen, valamint jogszerűtlen építési tevékenységek esetén lefolytatandó építésrendészeti eljárások lefolytatása, az ilyen tevékenységekre vonatkozó panaszok, bejelentések érdemi kezelése
• állagromlott épületek felülvizsgálatára, helyreállítására irányuló jókarbantartási kötelezési eljárások lefolytatása

Az önkormányzat Szociális és Egészségügyi Osztálya az alábbi ügyekben járhat el:
• települési támogatás jogcímen nyújtott támogatások
• rendszeres újbudai támogatás
• újbudai lakásfenntartási támogatás
• újbudai gondozási támogatás
• újbudai gyógyszertámogatás
• újbudai utazási támogatás
• újbudai nevelési támogatás
• újbudai időskorúak támogatása
• újbudai gyermekétkeztetési támogatás
• újbudai képességfejlesztési támogatás
• rendkívüli újbudai támogatás
• újbudai temetési támogatás
• újbudai karácsonyi támogatás
• újbudai életkezdési támogatás
• újbudai tartozásrendezési támogatás
• szén-monoxid-jelző készülékre való jogosultság
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Az alábbi ügyek már csak a kormányhivatalnál intézhetők:
• aktív korúak ellátása
• egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
• egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igazolása
• időskorúak járadéka
• közgyógyellátás
• ápolási díj
• mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
• hadi gondozotti ellátás
• gyámügyi eljárások
• magánbölcsőde, minibölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet alapításával kapcsolatos ügyintézés, engedélyeztetési eljárás

Köznevelési ügyekben is oda kell figyelnünk, mert míg az óvodákkal kapcsolatos ügyekben az önkormányzat Köznevelési Csoportja az illetékes, addig az iskolákkal kapcsolatos ügyekben a Dél-budai Tankerületi Központ (1116 Budapest, Fehérvári út 126–128.). Az alábbi két ügykörben pedig a kerületi kormányhivatalnál járhatunk el:
• a tanköteles korú (iskolaköteles) gyermekek nyilvántartása és ennek kapcsán például a tankötelezettség külföldön történő teljesítésének bejelentési kötelezettsége (amikor a gyermek még nem rendelkezik tanulói jogviszonnyal)
• a szakértői vizsgálatokkal kapcsolatos ügyek (például amikor a szülő nem ért egyet a szakértői véleményben foglaltakkal, az illetékes járási hivatalnál eljárást indíthat)

Személyes ügyintézés esetén az önkormányzat Szociális és Egészségügyi Osztálya a Zsombolyai utca 4-ben érhető el, a többi osztály pedig a Bocskai út 39–41. alatti főépületben. Ugyanebben az épületben található a kormányhivatal kerületi okmányirodája a magasföldszinten. A másik kerületi kormányhivatal (Budafoki út 59.) műszaki okok miatt átmenetileg zárva tart. Gyámügyekben és földhivatali ügyekben ugyanakkor továbbra is ezen a címen fogadják az ügyfeleket.

LEGFRISSEBB
OLVASTA?
×

Jelölési hibák lehetnek a húsvéti sonkákon  

Élelmiszerbiztonsági szempontból megfeleltek az előírásoknak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) terméktesztje során ellenőrzött húsvéti sonkák, viszont kisebb mértékű minőségi és jelölési hibák ezúttal is előfordultak.

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére  

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.