Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 14. kedd, Örs, Stella

Tanulmányi ösztöndíj

Újbuda   |   2017, szeptember 7 - 08:11
Nyomtatóbarát változatSend by email

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a 20/2017.(V.3.)XI. ÖK számú rendelete alapján tanulmányi ösztöndíjpályázatot hirdet a tehetséges és kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákok részére a 2017/2018-as tanévre.

Az ösztöndíj olyan tanulóknak ítélhető oda, akik bármelyik XI. kerület területén működő köznevelési intézmény nappali rendszerű oktatásában vesznek részt, akiknek az állandó lakhelye Budapest XI. kerületében van és

– 6–8. évfolyamos általános iskolai tanulók esetében a pályázat benyújtását megelőző két egymást követő tanév végén a tanulmányi eredményük 4,9 vagy a felett volt.

– 9–13. évfolyamos középiskolai tanulók esetében a pályázat benyújtását megelőző két egymást követő tanév végén a tanulmányi eredményük 4,8 vagy a felett volt.

Az ösztöndíj a 2017/2018. tanévre, összesen 10 naptári hónapra nyerhető el, havi legmagasabb összege általános iskolai tanuló esetén 5000, középiskolai tanuló esetén 8000 forint. Az ösztöndíj kifizetése félévenként egy összegben történik, és Újbuda Önkormányzata folyósítja.

A pályázat csak az önkormányzat által rendszeresített pályázati adatlapon nyújtható be, ehhez mellékelni kell:

– A 2015/2016. tanév végi és a 2016/2017. tanév végi bizonyítványok másolatait

– Az iskolalátogatási igazolást

– A kerületi, budapesti, országos, nemzetközi tanulmányi versenyeken elért eredményt igazoló iratot, illetve a nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát

– Az állandó bejelentett lakhely igazolására a lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalának másolatát

Nem értékelhető a pályázat, ha a kérelemhez csatolandó mellékletek hiányosak vagy hiányoznak, illetve ha a határidő letelte után nyújtják be.

A pályázatot Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatalának Humánszolgálati Igazgatóság Köznevelési Csoportjánál kell benyújtani 2017. szeptember 30-áig.

A pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság, Köznevelési Csoportjánál (1113 Bp., Zsombolyai u. 4. IV. em.) és az ügyfélszolgálaton (Bocskai út 39–41.) továbbá letölthető az önkormányzat honlapjáról.(www.ujbuda.hu).

Az ösztöndíj odaítéléséről a polgármester dönt, az általa felkért szakértői testület javaslata alapján. Döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

A pályázat eredményéről minden pályázó írásban értesítést kap, legkésőbb 2017. október 31-éig.

Az ösztöndíjas vagy törvényes képviselője az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt köteles a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül a Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Köznevelési Csoportját írásban tájékoztatni, ha a tanuló

a) Budapest XI. kerületén kívüli oktatási intézményben létesít jogviszonyt

b) magántanulóként folytatja a tanulmányait

c) a tanulói jogviszonya megszűnt vagy szünetel

d) tartósan külföldre távozik

e) Budapest XI. kerületi lakóhelye megszűnik

A polgármester az ösztöndíj folyósítását – akár visszamenőleg is – megszünteti, ha az ösztöndíjas

a) vagy törvényes képviselője fentiek szerinti tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget

b) Budapest XI. kerületén kívüli oktatási intézményben létesít tanulói jogviszonyt

c) magántanulóként folytatja a tanulmányait

d) tanulói jogviszonya megszűnt vagy szünetel

e) tartósan külföldre távozik

f) Budapest XI. kerületi lakóhelye megszűnik

g) az ösztöndíj elnyerése érdekében a pályázatában valótlan adatokat közölt

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat Újbuda Önkormányzata részére visszafizetni.

LEGFRISSEBB
OLVASTA?
×

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére  

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.